Bài pháp thoại: Chuẩn Bị Cuối Đời do TT.Thích Nhật Từ thuyết giảng tại Chùa Niết Bàn, Kusinagar, Ấn Độ, ngày 11/10/2012 – wWw.TuSachPhatHoc.Com – nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6977,Chuan-bi-cuoi-doi.tsph