Trang Chủ Danh mục Chứng Đạo Ca – Thích Phước Tiến

Danh mục: Chứng Đạo Ca – Thích Phước Tiến

chung dao ca phan 11 thich phuoc

Chứng Đạo Ca Phần 11 – Thích Phước Tiến

Bài giảng Chứng Đạo Ca Phần 11 do Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 29-07-2019http://youtu.be/sJhgirhnKxk Download MP3
chung-dao-ca-phan-10-thich-phuoc

Chứng Đạo Ca Phần 10 – Thích Phước Tiến

Bài giảng Chứng Đạo Ca Phần 10 do Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 26-07-2019http://youtu.be/qKolb7h2PWE Download MP3
chung-dao-ca-phan-9-thich-phuoc

Chứng Đạo Ca Phần 9 – Thích Phước Tiến

Bài giảng Chứng Đạo Ca Phần 9 do Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 22-07-2019http://youtu.be/pAlU2Ore94E Download MP3
chung-dao-ca-phan-8-thich-phuoc

Chứng Đạo Ca Phần 8 – Thích Phước Tiến

Bài giảng Chứng Đạo Ca Phần 8 do Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 19-07-2019http://youtu.be/CScWurKN2ww Download MP3
chung-dao-ca-phan-7-thich-phuoc

Chứng Đạo Ca Phần 7 – Thích Phước Tiến

Bài giảng Chứng Đạo Ca Phần 7 do Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 19-07-2019http://youtu.be/ZOsUO_vXaQo Download MP3

Chứng Đạo Ca Phần 6 – Thích Phước Tiến

Bài giảng Chứng Đạo Ca Phần 6 do Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 15-07-2019http://youtu.be/_IOibrX9eS0 Download MP3
chung-dao-ca-phan-5-thay-thich-p

Chứng Đạo Ca Phần 5 – Thích Phước Tiến

Bài giảng Chứng Đạo Ca Phần 5 do Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 12-07-2019http://youtu.be/IdFd8YkNsB8 Download MP3
chung-dao-ca-phan-4-thich-phuoc

Chứng Đạo Ca phần 4 – Thích Phước Tiến

Bài giảng Chứng Đạo Ca phần 4 do Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 08-07-2019http://youtu.be/O3rycju3gEE Download MP3
chung-dao-ca-phan-3-thich-phuoc

Chứng Đạo Ca phần 3 – Thích Phước Tiến

Bài giảng Chứng Đạo Ca phần 3 do Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 05-07-2019http://youtu.be/eEAKSh78kcA Download MP3
chung-dao-ca-phan-2-thich-phuoc

Chứng Đạo Ca Phần 2 – Thích Phước Tiến

Giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 01-07-2019
chung-dao-ca-phan-1-thich-phuoc

Chứng Đạo Ca Phần 1 – Thích Phước Tiến

Giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 24-06-2019

Bài mới