Pháp âm “Chúng Ta Nên Thực Hành Giáo Pháp” do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 29 tại Tu Viện Tường Vân ngày 02/06/2013 (24/04/Quý Tỵ)

Download MP3

Kinh Bảo Tích Phật dạy:

Nét mặt tươi vui, đó là cúng dàng, miệng không nói dối, đó là diệu hương, lòng không sân hận, đó là Tịnh Độ, ý không nóng nảy, đó là đạo tràng.

Làm người học đạo mà không biết rõ nhân, suốt ngày bận bịu tham đắm sắc trần, chỉ biết lấy nước lau rửa mặt mình, mà không chịu lấy cái thiện gột rửa lòng mình,

Ngưng làm mọi điều ác, đó là nhân Tịnh Độ.

Dù người trí hay người ngu, điều cần làm trước nhất, là phải biết bỏ tham sân cho trí tuệ phát sanh, mới thấy được con đường chánh đạo

-st-


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng Ta Nên Thực Hành Giáo Pháp (KT29) – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote