Bài thuyết pháp Chung Tay Xây Dựng Mái Ấm Gia Đình phần cuối do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Minh Đạo (Quận 3, HCM)

Đánh giá