Pháp thoại Chuyển Hóa Tâm Chúng Sanh do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc – T. Đồng Tháp) ngày 17/12/2018

Đánh giá