Bài pháp thoại Chuyển Hóa Tập Khí do Sư Cô Hương Nhũ giảng tại chùa Phước Ân (X. Đông Hòa Hiệp -H. Cái Bè – T. Tiền Giang), ngày 14/06/2018

Chuyển Hóa Tập Khí – Thích Nữ Hương Nhũ
3.8 (75%) 4 votes