Chuyển họa thành phúc – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Trung Tâm Nuôi Dưỡng Người Già Và Tàn Tật Thạnh Lộc – Q.12, ngày 26/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2846,Chuyen-hoa-thanh-phuc.tsph

Chuyển họa thành phúc – Thích Nhật Từ
Đánh giá