Chuyển hoá thói quen – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Trung tâm Người Già và Tàn Tật Thạnh Lộc, ngày 27-12-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1674,Chuyen-hoa-thoi-quen.tsph