Chuyển Hóa Thói Quen. Thầy Nhật Từ giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ Nuôi Dưỡng Người Già Tàn Tật – Thạnh Lộc – Q.12, ngày 27/12/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1163,Chuyen-hoa-thoi-quen.tsph