Bài pháp thoại “Chuyển Hóa Thói Quen” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Đạo Tràng Ichodanchi (Nhật Bản) ngày 17/09/2012 (02/08/Nhâm Thìn)

Download MP3

Chuyển Hóa Thói Quen – Thích Phước Tiến
4.5 (90%) 2 votes