Bài pháp thoại “Chuyển Hóa Thói Quen (Transforming Habits)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Đạo Tràng Ichodanchi (Nhật Bản) ngày 17/09/2012 (02/08/Nhâm Thìn), và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3