Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 17/01/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5304,Chuyen-nghiep-con-Cop.tsph

Chuyển nghiệp con Cọp – Thích Nhật Từ
Đánh giá