Chuyển nghiệp qua hình ảnh con mèo – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/02/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5873,Chuyen-nghiep-qua-hinh-anh-con-meo.tsph