Chuyển nghiệp Trư Bát Giới. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 21-01-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4055,Chuyen-Nghiep-Tru-Bat-Gioi.tsph

Chuyển nghiệp Trư Bát Giới – Thích Nhật Từ
Đánh giá