Bài pháp thoại: Chuyện Tình Công Sở do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 09/06/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-chuyen-tinh-cong-so/
wWw.TuSachPhatHoc.Com