Facebook: https://www.facebook.com/ThichNhatTu?fref=ts
Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi, 89B Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.HCM, ngày 22/12/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-chuyen-triet-ly-ve-con-ngua-22122013-thich-nhat-tu/