Bài pháp thoại Cô Độc, Cô Đơn, Cô Hồn do Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Hoàng Xá (T. Hưng Yên), ngày 19-06-2018