Bài pháp thoại “Cô Đơn” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 30 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) ngày 30/06/2013 (23/05/Quý Tỵ)

Download MP3

Cô Đơn (KT30) – Thích Phước Tiến
5 (100%) 4 votes