Có gì phải mặc cảm. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang ngày 3-9-2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1606,Co-gi-phai-mac-cam.tsph

Có gì phải mặc cảm – Thích Nhật Từ
Đánh giá