Bài pháp thoại Cơ Hội Của Người Học Phật do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Thiền Tôn 2 (Quận 2 – Tp Hồ Chí Minh)