Bài giảng “Có Thực Mới Vực Được Đạo” do đại đức Thích Phước Tiến giảng tại chùa Thiên Chánh (số 3 đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, HCM) ngày 25/04/2013 (16/03/Quý Tỵ