Bài pháp âm Có Từng Phút Giây do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Liên Hoa (Bình Chánh – Tp Hồ Chí Minh)

Có Từng Phút Giây – Thích Thiện Thuận
Đánh giá