Cõi Âm Cõi Dương – Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Hoa Nghiêm – Hoa Kỳ, ngày 12/08/2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2192,Coi-am-coi-duong-A.tsph