Cõi Âm Cõi Dương – Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Hoa Nghiêm, Washington DC, ngày 12-08-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2193,Coi-am-coi-duong-B.tsph

Cõi Âm Cõi Dương – Thích Nhật Từ – Phần 2/2
Đánh giá