Bài pháp âm Cội Nguồn Đau Khổ do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phước Huệ (H. Phước Long – T. Bạc Liêu)

Đánh giá