Mời quý vị cùng lắng nghe lời giải đáp của Thầy Thích Phước Tiến về câu hỏi: Cõi Tịnh Độ A Di Đà Có Thật Không?

Cõi Tịnh Độ A Di Đà Có Thật Không? – Thích Phước Tiến
4.3 (85%) 4 votes