Cởi trói tâm khỏi khổ đau -TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Phật Huệ, Frankfurt, Đức quốc, ngày 02/08/2015

Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây: