Bài pháp thoại Con Chó Trong Kinh Và Đời Thường do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 25.2.2018 tại chùa Hải Đức