Bài pháp thoại Con Của Phật – Con Của Ma được đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Giác Huệ (Quận 7, HCM) ngày 04/06/2017 (10/05/Đinh Dậu)