Bài pháp âm Còn Đó Chút Quê Nhà do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Long Khánh (H. An Phú – T. An Giang)

Còn Đó Chút Quê Nhà – Thích Thiện Thuận
Đánh giá