Bài pháp thoại Còn Đó Chút Quê Nhà do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Long Khánh (H. An Phú – T. An Giang)