Bài pháp thoại Con Đường Bình An do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phước Ân (H. Cái Bè – T. Tiền Giang), ngày 19/09/2009