Bài pháp thoại Con Đường Phía Trước do TT Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Bửu Lâm (Hàm Thuận Bắc – T. Bình Thuận), ngày 25-05-2018