Bài giảng thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018: Con Hư Tại Mẹ Cháu Hư Tại Bà?. Giảng tại Tổ Đình Ấn Quang (Quận 10 – HCM), ngày 25-08-2018, nhân đại lễ Vu Lan

Download MP3

Con Hư Tại Mẹ Cháu Hư Tại Bà? – Thích Phước Tiến
4.7 (94%) 20 vote[s]