Facebook: https://www.facebook.com/ThichNhatTu?fref=ts
Giảng tại trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Bình Phước, ngày 31/12/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-con-ngua-trong-tuc-ngu-viet-nam-31122013-thich-nhat-tu-/ – www.tusachphathoc.com