Pháp âm “Công Đức Cúng Dường” do thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Phước Thạnh (396/12 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, HCM) ngày 06/07/2012 (18/05/Nhâm Thìn)

Download MP3