_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại CỘNG NGHIỆP VÀ BIỆT NGHIỆP
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại chùa HẠNH NGUYỆN – Q.Tân Phú – Tp.HCM
Ngày 14.09.2013 ( 10/08 âm lịch – năm Quý Tỵ )
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***