Pháp âm “Cốt Tủy Người Tu Tịnh Độ” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, HCM)