Pháp thoại Cốt Tuỷ Niệm Phật do Hòa Thượng Thích MInh Thông giảng tại Tu Viện Tây Thiên, ngày 20.4.2019

video