Bài thuyết pháp Cư Trần Lạc Đạo Phú 12 – Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca được Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm (Núi Phụng Hoàng, Đà Lạt)

Cư Trần Lạc Đạo Phú 12 – Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca – Thiền Sư Thích Thanh Từ
Đánh giá