Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 18/04/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5394,Cu-Tran-Phu-08-Nguoi-tri-ke-ngu.tsph