Cư Trần Phú 09 – Phần 1: Cách hóa độ của Thiền sư – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 25/04/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5397,Cu-Tran-Phu-09—Phan-1-Cach-hoa-do-cua-Thien-su.tsph