Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Kim Sơn, ngày 20/12/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5269,Cu-Tran-Phu-2-Xay-dung-Tinh-do.tsph

Cư Trần Phú 2: Xây dựng Tịnh độ – Thích Nhật Từ
Đánh giá