Cuộc Đời Chẳng Đẹp Sao – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phổ Quang, ngày 28/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2851,Cuoc-doi-Chang-dep-Sao.tsph