Pháp âm “Cuộc Đua Không Người Chiến Thắng” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phật Học (số 11 đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ), ngày 03-12-2011