Pháp thoại Cười Vượt Số Phận Khổ Đau do Thầy Thích Nhật từ giảng tại Bệnh Viện Phong da liễu Quý Hòa (Quy Nhơn), ngày 14-07-2018