Cứu Độ Người Thân – Phần 2/2. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Pháp Hoa – Australia, ngày 14/06/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,882,Cuu-do-nguoi-than-II.tsph