Bài pháp thoại “Đặc Điểm Kinh A Di Đà” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Cà Mau

Kinh A Di Đà là bộ kinh gối đầu giường của những người chuyên tu Tịnh Độ, nếu chúng ta nắm vững về kinh A Di Đà thì chúng ta sẽ có lối vào Tịnh Độ rất tốt. Qua bài giảng này thầy Thích Phước Tiến chia sẻ với chúng ta vài đặc điểm chính của bộ kinh này cho chúng ta được rõ.

Download MP3

Đánh giá