Bài thuyết pháp Đại Đức Đề Bà Đạt Đa do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong ngày khóa huân tu

Đại Đức Đề Bà Đạt Đa – Thích Thiện Thuận
5 (100%) 1 vote