Bài pháp thoại – Dám Thất Bại Để Hạnh Phúc Hơn – TT.Thích Nhật Từ Giảng tại khu du lịch Tân Cảng, ngày 28/07/2012 – TuSachPhatHoc.Com nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6922,Dam-that-bai-de-hanh-phuc-hon.tsph