Đạo Đức Nghề Nghiệp. Thầy Nhật Từ giảng tại Thiền Viện Bồ Đề – Đà Nẵng, ngày 08/03/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.tusachphathoc.com/media/#Play,1352,dao-duc-nghe-nghiepGiang-tai-Thien-vien-Bo-de-da-Nang-ngay-08-03-08.tsph

Đạo Đức Nghề Nghiệp – Thích Nhật Từ
Đánh giá